Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Häcksaxen - försvunnen och funnen  

 

 

Psi-spåret visade rätt ändå - fann vi efter 18 år!

 

 

 

Vi gjorde många försök med psi-spåret 2-4 oktober 1992. De flesta var formella experiment för att utforska psi-spårets egenskaper. Några försök var mer praktiskt inriktade; vi sökte helt enkelt efter saknade föremål. Däribland en häcksax. Jag beskrev försöket så här i mitt protokoll:

 

 

Psi-spåret gick alltså till bortre dörren på boden. Ett par meter till vänster från dörren hängde två häcksaxar på en innervägg, dock inte den saknade. Efter två sändningar till gav vi upp. 

 

Psi-spåret markerat med pinnar, i riktning mot den röda bodens högra dörr

 

Epilogen kom nästan 18 år senare, i slutet av augusti 2010. Göte berättar: 

Jag var ned i potatiskällaren för att ta bort bingarna, d.v.s. stora potatislådor som murknat sönder. Under lådorna finns luftutrymme ca en dm, så att lådorna inte ligger direkt på golvet. Det behövs för att potatisen ska få luft underifrån så de inte ruttnar så lätt. När jag tog bort lådorna fick jag till min förvåning se den saknade häcksaxen i utrymmet under lådorna! Erinrade mig då att jag använde saxen för att klippa enris, en gammal metod att ge frisk luft i källarutrymmen. Förmodligen hade jag stött till saxen med stöveln så den glidit in under lådan. 

Erinrade mig genast försöket 1992 och skyndade mig till sändarplatsen på baksidan av stora huset, för jag visste exakt var den var belägen. Faktum var att det spår som Leif detekterat pekade exakt mot källaren! Vilken avslutning på experimentdagen om vi fullföljt det hela! 

Den invändningen kan göras att jag  omedvetet visste att häcksaxen var i källaren. Ja, men det var ju Leif som gick med slagrutan. Det var bara andra gången han besökte gården, och han visste inte att det fanns en potatiskällare.

 

Så här gick psi-spåret

 

Tidigare hade vi ju erfarit att psi-spåret kan gå rakt igenom byggnader, men tänkte  just då inte på den möjligheten. Vi blev nog förvillade av att det faktiskt fanns två häcksaxar i boden och trodde det var ett "villospår". 

 

Göte vid ingången till potatiskällaren, boden ovanför

 

Som framgår av bilden ligger potatiskällaren i en slänt betydligt lägre än boden, som syns uppe till höger. Det är ännu oklart hur psi-spåret fungerar i nivåskillnader - om det följer markens konturer eller går kortaste vägen i en rak linje under jord. En del iakttagelser kan tyda på att det faktiskt följer markens konturer.

Det är ju roligt varje gång vi får bekräftelse att psi-spåret fungerar - även om det ibland tar 18 år! 

* * *

Potatiskällaren förekommer i ett annat fall, den försvunna kattungen, som vi berättar om här. Det ger ännu ett exempel på hur psi-spåret kan gå genom byggnader.