Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Forntidens teknik

 

BYGGA  STORT

 

 

Somliga av forntidens underverk imponerar mest genom sin blotta storlek. 
Hur kunde man åstadkomma dessa giganter med forntidens (som vi förutsätter) "primitiva" teknik?

 

E G Y P T E N

Egyptens pyramider och andra minnesmärken är väl de mest kända exemplen. 
Här bara några få bilder från Hammertons Forntidens under, 1932:

 

 

 

 

 

 

 

 

Också i Asien kunde man bygga stort. 
Här ett par kanske mindre kända exempel, från Java och Burma.

 

J A V A

 

På Java finns ett alldeles otroligt byggnadsverk från 900-talet. Ur Hammerton:

 

 

 

"Uppförd och smyckad av okända händer för att bevara en för längesedan förlorad relik av något buddistiskt helgon, höjer sig denna mångsidiga pyramid av märk trakyt, känd under namnet Boro Budor, i terrasser av ovanlig prakt till en höjd av 50 m från den omgivande slätten. Krönt av en dagop eller kupol, 17 m i genomskärning, ter den sig för ögat som en serie framspringande murar och lister, och rad "himmelspekande" spiror. 
   Dessa terrasser äro utsökt dekorerade i med skulpturer framsprungna ur en mäktig fantasi, full av förvånande detaljer och prydda med hundratals Buddhabilder i kroppsstorlek. 
   Boro Budor förskriver sig från det nionde århundradet av vår tideräkning. Under många år övergivet och nästan lika bortglömt som dess byggmästare, ett rov för tidens förstörande inverkan och plundrares hänsynslösa framfart men nu föremål för det holländska myndigheternas noggranna omvårdnad, växer det i värdighet och skönhet ju längre man betraktar det."

Några mått: basen är 173 m i fyrkant, höjden 50 m. Det fanns från början så många som 2141 reliefer med bilder ur Buddhas liv (många har gått förlorade eller skadats) med en sammanlagd längd av mer än 3 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B U R M A

Omkring den lilla staden Pagan i Burma, ca 150 km sydväst om Mandalay, 
finns hundratals gamla tempel från en svunnen storhetstid omkring år 1000-1200. 

 

 

Templet Ananda i Pagan... "är byggt av solitt tegel, massivt men ändå outsägligt lätt till sin konstruktion. Det fyrkantiga mittpartiet mäter 67 m i kvadrat och har fyra framskjutande portaler på vardera sidan. Den krönande takspiran är 61 m hög och höjer sig över en sjunde toppvåning som är byggd i form av ett hindu- eller Jainatempel; de lägre våningarna äro kvadratiska. Invändigt är byggnaden mycket solid och blott genomskuren av två koncentriska korridorer. I bakgrunden av varje tvärskepp är en Buddhastaty över 10 m hög, föreställande den store läraren i hans fyra jordiska inkarnationer. Templet byggdes på 1000-talet under Kyansitthas regering."

 

 

 

 

 

P E R U

 

Om den gamla inkastaden Cuzco i Peru skriver Henry Kjellson i 
Forntidens teknik, kapitel.4:

 

 

Muren i Cuzco med den berömda "tolvhörnstenen". Upptill en annan del av samma mur.

 

 

En del av muren i Sachsahumanan, utanför Cuzco. De största blocken beräknas väga över 100 ton.