Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Forntida konst

 

 

På de andra sidorna om forntida teknik finns gott om exempel på konstnärliga skapelser i sten. 
En av mina favoriter är den makalösa reliefen från buddist-templet Boro Budor på Java, 
mer än tusen år gammal.

 

Reliefen visar Buddha, som med uppenbart välbehag behandlas av sin massör. Den tillhör en serie med hundratals reliefer, som enligt Hammerton "med en nästan otrolig detaljrikedom illustrerar hela berättelsen som Buddhas liv från hans födelsestund till hand dödsstund, och så placerad att pilgrimen som nalkas den vördnadsvärda stupans krön gradvis kan bilda sig en föreställning om det buddistiska idealet." 
- Fler bilder finns på sidan Bygga stort.

 

 


Forntida konst finns ju också mycket äldre och i många andra tekniker, som målning.  
Här återges bara några få exempel.

 

 

Grottmålningar i Spanien och Frankrike

 

 

 

"Gamla MÄSTARE, VILKAS ÅLDER UPPGÅR TILL LÅGT RÄKNAT, 50000 ÅR".

"Här reproduceras en teckning av takfresken nära ingången till den berömda Altamiragrottan för att giva en föreställning om grupperingen och det allmänna utseendet av dessa mästerverk; teckningen är gjord av Don Marcelino de Sautuola, deras upptäckare. För att få en föreställning om deras omätliga ålder har man föga glädje av nakna siffror, och i varje fall är dateringen av så avlägsna epoker till den grad oviss, att en del auktoriteter fördubbla eller halvera de andras resultat. Må det vara nog sagt, att den neolitiska eller yngre stenåldern före upptäckten av metallerna kommer hela den kända historiska tiden att te sig som endast en dag, medan den paleolitiska eller äldre stenåldern, till vars senare del dessa målningar höra, var lågt beräknat ytterligare tre gånger så lång." (Hammerton)

 

 

"ETT LÄNGESEDAN UTDÖTT DJUR PÅ EN MÅLNING, 
SOM KAN TÄVLA MED MODERNA KONSTSKOLORS."

"Denna ulliga Rhinocerus (1/5 av naturlig storlek) är en konturteckning, utförd i rött med djärva, fria, beslutsamma streck, som skickligt återge hans päls och anticipera våra dagars impressionistiska konst. Men hur länge är det sedan den ulliga noshörningen var en fara för jägarna? Omkring 17000 år är den lägsta föreslagna siffran, men 50000 år skulle av många experter anses vara en synnerligen hovsam beräkning; exakt datering är utesluten."

 

 

 

"KRAFTIG VILDGALT OCH SMIDIG DOVHJORT TECKNADE MED SAMMA SKICKLIGHET"

"Den övre av dessa målningar (från Altamiragrottan) är av särskilt intresse, då den visar, hur nya bilder placerades över gamla, när dessa blevo föråldrade; den äldre vildgalten var tecknad galopperande, den yngre gående, vilket resulterar i en egendomlig kinematografisk effekt. Nedtill en dovhjort med en liten bison i svart." 

 

 

 

Sahara

 

Också i Sahara finns mängder av klipp- eller grottmålningar. Henri Lhote var en av de främsta utforskarna av denna konstskatt med många olika lager från tusentals år, då delar av Sahara var en bördig savann med boskapshjordar. Boken, som kom på svenska 1959 med undertiteln Upptäckten av en svunnen ökenkultur, beskriver livfullt hans expedition i öknen 1956-57. 

 

 

 

Mexiko

 

Denna skulptur finns i Nationalmuseet i Mexico City. Den är byggd i vår tid efter en relief från aztekernas tid. Ska den ses som ett konstverk, ett mytologiskt föremål - eller en bild av en forntida teknisk anordning? 

 

 

 

Gobekli Tepe, Turkiet

 

Gobekli Tepe är en enastående fornlämning i sydöstra Turkiet. Den upptäcktes så sent som 1994 och anses vara det äldsta kända templet, mellan 11 000 och 12 000  år gammalt. Det är långt ifrån färdigutgrävt. Mer information finns på länksidan. 

Lämningen innehåller mängder av monoliter. Den mest spännande tycker jag är denna skulptur av ett krokodil-liknande djur, i ett stycke uthuggen ur blocket som  syns bakom.  Skulpturen verkar vara omkring en halv meter lång. Det var denna bild som på nytt väckte mitt intresse för forntida konst och teknik. 

Jag tycker det är högst fascinerande att tänka på att någon för mer än 11 000 år sedan hade inte bara den konstnärliga förmågan utan också de tekniska möjligheterna att lyfta fram denna skapelse ur ett solitt stenblock!