Home:  nilsolof.se 

 

                                              

 John Björkhem 1910-1963

 

 

             
3:e utvidgade upplagan, 1954

 

 

Läkaren John Björkhem var en pionjär inom svensk parapsykologisk forskning. 

Till 100-årsminnet av hans födelse återges här några historiska glimtar. Först översättning av en artikel i en amerikansk tidskrift 1952. Artikeln finns i boken Svensk Parapsykologi 1998. 

Därefter ett märkligt händelseförlopp med början 1948, som jag själv blev delaktig i på 60-talet. 

Till sist ett citat ur Björkhems bok Det ockulta problemet, som visar hans ödmjuka inställning inför människors upplevelser. I varje fall dessa ord är ännu giltiga:

" Möjligt är också, att det finns upplevelseområden och erfarenheter, som innehålla ett och annat korn av sanning, ehuru de inte kontrollerats av vetenskapen. Tänkbart är, att någon form av verklighet existerar, som vetenskapen ännu inte ens känner medel och metoder att tränga in i. "

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Ur en okänd veckotidning,  troligen från 1950-talet:

____________________________________________________________________________________________________

Ur Sökaren 2/1996: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Citat ur Det ockulta problemet