Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Ljudkraft?

Ett av de ställen i Gamla Testamentet som troligen har fascinerat läsare mest genom seklen är den korta notisen i Josuas bok 6:20 om hur Jerikos murar föll. I 1917 års översättning:

"Då hov folket upp ett härskri, och man stötte i basunerna. Ja, när folket hörde basunljudet, hov det upp ett stort härskri; då föllo murarna på stället, och folket drog över dem in i staden, var och en rätt fram; så intogo de staden." 

 

Henry Kjellson diskuterar denna händelse i Forntidens Teknik

Kjellson tror att israelerna förfogade över sprängmedel och hade minerat muren, detta med hjälp av kvinnan Rahab som bodde intill muren (Josua 2:15). Stötarna från basunerna hade en mer indirekt funktion: 

 

 

Lyfta stenblock med basuner?

Någon gång på 1950-talet träffade Henry Kjellson en svensk läkare som han kallar Jarl, som berättade om en sällsam upplevelse i Tibet. Det gjorde så starkt intryck på Kjellson att han ägnar berättelsen hela kapitel III i boken Försvunnen teknik 1961. I kapitel IV funderar Kjellson över fenomenets möjliga tekniska bakgrund.

En förkortad version av Jarls berättelse fanns i Veckorevyn nr 11/1972.

 

 

 

Det har ju gått betydligt mer än femtio år sedan Jarl berättade detta för Henry Kjellson, så var finns filmen? På Internet finns många artiklar om detta, troende och skeptiska. Någon menade att eftersom historien inte kunde verifieras hade nog Henry Kjellson hittat på alltsammans. Det tror jag inte, med tanke på hur seriöst Kjellson återger berättelsen och diskuterar tänkbara tekniska förklaringar. Han fäste så stor vikt vid Jarls berättelse att han lät teckningen till den utgöra halva omslagsbilden till Försvunnen Teknik.

Men hur pålitlig var Jarl? Finns svaret i det här citatet från ett Internet-forum, 29 maj 2007? 

"Clas Svan berättade att han och en kille i Göteborg som han för stunden inte kom ihåg namnet på, har undersökt detta ingående, och inte kunnat hitta nåt överhuvudtaget som tyder på att det ligger nån substans i det hela. Bla har han ingående intervjuat Jarls änka, och hon hade inte heller kunnat hitta nåt som tyder på att det är sant eller att han ens har varit i Tibet. Hon berättade dessutom att han var en sån person som ofta hittade på saker som inte stämde."

Någon senare information har jag inte funnit. Så där står vi. 

Kanske en historia som är för bra för att vara sann... 

Eller finns någon efterlevande till Jarl som har hittat en film? 

 

 

 

 

"Sången ädla känslor föder"... och lyfter även sten?

 

Någon läsare har kanske varit med om att "sjunga upp en sten", dvs lyfta en stor sten med pekfingrarna? 

Deltagarna står runt stenen med varsitt pekfinger under den. Så sjunger man något, och på given signal  lyfter alla samtidigt - och stenen åker upp i luften, trots att den normalt inte skulle kunna lyftas med så liten kraft som ett antal pekfingrar. Jag har inte varit med själv, men för länge sedan hört personliga berättelser av deltagare som inte riktigt begrep hur det kunde fungera. Någon kallade metoden "andelyftet". 

I Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 17 juli 1966, berättade borrförman Nils Eriksson från Knästorp om sina äventyr som brunns- och oljeborrare i Afrika och Asien. Bland annat bodde han två år, 1956-57, med sin hustru i en lerhydda i en avlägsen by i Afghanistan. 

1964 arbetade Nils Eriksson sex månader i Indien, och upplevde där hur stenar kunde sjungas upp i luften:

 

 

 

 

Om Nils Eriksson berättas att han på sina utlandsuppdrag arbetade för Svenska Diamantbergborrnings AB, utomlands mest känt under namnet Croelius. Vid tiden för artikeln sägs att "Nu har han slagit sig till ro och jobbar inom det något mindre företaget Firma Brunnsborrningar i Höör." 

Om Jarls film från Tibet någonsin har funnits vet vi inte. Nils Erikssons från Indien fanns i varje fall 1966. Har möjligen någon anhörig räddat hans film till eftervärlden? Den vore spännande att se...  

* * * 

Det fanns dock fler än Jarl som berättade om liknande erfarenheter i Tibet. I Forntidens Teknik diskuterar Henry Kjellson hur t.ex. egyptierna kunde lyfta enorma stenblock, och citerar en resenär: 

 

 

I kapitel III av Försvunnen teknik berättar Henry Kjellson mer om sitt möte med Dr. Linauer. Jag har inte på nätet funnit någon information om honom. Någon som vet?