Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Makro-psyko-kinesi, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina upplevelser hos Lars, hur dramatiskt intryck somliga av dem än gjorde på mig, ter sig ändå rätt stillsamma  jämfört med med vad andra besökare fick erfara. Här följer ett utdrag ur en artikel i en veckotidning från 1993: