Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Ankomst till sommarlandet

 

 

 

 

 

Aktiviteten inom Instrumentell Trans-kommunikation (ITK) hade en av sina höjdpunkter i mitten av 1990-talet. Här har jag samlat fem artiklar ur tidskriften Sökaren på samma tema, nämligen hur ankomsten till "nästa värld" skildras i dessa kontakter. 

Först en skildring som sägs komma från en känd historisk person, författaren Jules Verne

Sedan en berättelse om en nutida person, hustru till en av forskarna inom ITK och hennes ankomst till "sommarlandet" i bokstavlig mening. 

Adolf Homes, en av de ledande forskarna inom ITK, dog 1997. Här berättas om hans övergång.

Den fjärde berättelsen kanske har svenskt intresse. Den sägs beskriva hur Olof Palme anlände till nästa värld. 

Slutligen finns här en beskrivning av en tillvaro inte i sommarlandet, utan snarare i motsatsen.