Home:  nilsolof.se 

 

                                              

Startsida     Produkter     EFT     Mer terapi     Rösterna...     Psi-spåret

Verktygslådan      Ord och bilder     Böcker     Länkar

 

Fantasi i Ekoparken, Degeberga Hembygdsgård


Rösterna 1994     Rösterna 2004     Rösterna 2007    Sommarlandet

 

Rösterna från rymden

Ett av mina främsta intressen inom parapsykologin under senare år har varit ett fenomen som kallas Instrumentell Transkommunikation, eller populärt Rösterna från rymden, som pionjären Friedrich Jürgensons bok 1964 hette. En utförlig beskrivning och diskussion av fenomenet finner du här. Artikeln har två delar, om du inte hittar del två så finns den här. Uppföljande artiklar 2004 och 2007 finns via knapparna här ovanför. 

En serie artiklar om ett särskilt tema, "Ankomst till sommarlandet", finns här.

 

 

( \ o / )
/  \
/___\

 

 

Följande artikel skildrar ett besynnerligt händelseförlopp 2008.

Förord

Denna berättelse har två teman. Det ena är elektronisk kommunikation med vad som förmodas vara andra dimensioner eller världar än vår vanliga. Sådan kommunikation finns i två huvudformer. Den enklare är "Rösterna från rymden", som Friedrich Jürgensons bok hette 1964. "Det elektroniska röstfenomenet" (ERF) innebär att man sitter vid en bandspelare och fokuserar tanken på någon avliden person eller någon annan man vill kontakta "på andra sidan". Man ställer frågor i mikrofonen och lämnar pauser på bandet. I lyckade fall kan man sedan, när man spelar upp bandet, höra andra röster som gör kortare eller längre yttranden. Den mer avancerade formen kallas instrumentell transkommunikation (ITK). Då sitter man vid en ljudkälla som åstadkommer en bakgrund av brus, t.ex. en radio som är inställd mellan två stationer. Man fokuserar på samma sätt och ställer frågor. I lyckade fall hörs då röster som svarar genom bruset, med kortare eller längre yttranden. Här hörs alltså rösten direkt i radions högtalare, och man kan ibland föra en längre dialog med den. Det finns många variationer av ITK där kommunikationen i stället sker via dator (som inte är ansluten till internet), telefon eller TV.

Det är lättare att följa med i berättelsen om man har någon kunskap om ERF och ITK. Jag rekommenderar den intresserade att läsa antingen den kortare artikeln i Sökaren 4/2007 eller den långa som nämns ovan (1). - I slutet finns översättning av engelska termer och texter.

Det andra temat är vad man kan bli indragen i efter en sökning på Google "av ren nyfikenhet". På internet finns många parallella verkligheter som ibland är svåra att skilja från den vanliga som vi upplever utanför datorn. Det är lätt att gå vilse i nätet… 

 

Nils-Olof Jacobson:

VILSE I NÄTET

 

Sedan mer än tjugo år har jag då och då skrivit artiklar i tidskriften Sökaren om "rösterna från rymden". Det är de gåtfulla fenomen som i sin enkla form kallas det elektroniska röstfenomenet, ERF, (på engelska electronic voice phenomenon, EVP) och i sin avancerade form kallas instrumentell transkommunikation, ITK. Senaste Sökaren-artikeln var en historisk återblick i nr 4/2007, som jag får hänvisa till. Det finns också en längre artikel på nätet. (1)

En kväll i påskveckan 2008 fick jag en impuls att kolla på Google om det fanns något nytt på området. Jag fick upp en svensk sajt som jag inte sett förut, skriven av någon som säger sig heta Eskil Rutsch. (2) Sajten är snyggt och originellt utformad och gör ett verkligt "proffsigt" intryck. Kanske inte så konstigt, då den ligger under en hemsida som tillhör Swedish Institute of Computer Science, SICS.

 

Spöken i Stockholm, sommaren 2005

Eskil har märkliga händelser att förtälja:

"Under några sommardagar 2005 besöktes Stockholm av tolv mycket ovanliga gäster från andra sidan livet. Jag hade privilegiet att själv stå i kontakt med dem…

Det här vet jag med säkerhet: i samband med ett kontroversiellt forskningsprojekt som kallas Prosopopeia upplät en grupp försökspersoner sina kroppar som kärl åt en grupp mer eller mindre vänligt sinnade andevarelser. Dessa kanaliserades genom metoder baserade på Friedrich Jürgenssens radiokontakt med "andra sidan", rituell magisk besatthet, så kallade "rollspel" och hypnosteknologi med Binaural Beats. Andarna tycks ha varit ledsagade av någon form av progressiv övervärldslig organisation, troligen den legendariska "Tidsström" som upprepade gånger dyker upp i materialet. Föremålet för den andra sidans intresse tycks vara den avlidne Ingela Klingbohm och hennes till stor del bortglömda profetiska författargärning - texter som lägger fram ramverket för det som kom att bli Prosopopeia nästan fyrtio år senare.

Av allt att döma var de allra flesta av de tolv gästerna kopplade till Ingela och hennes närmaste vänkrets, ett båtburet hippiekollektiv som kallade sig "Vattnadal" efter J.R.R. Tolkiens "sista hemlika hus".

"Prosopopeia" var ett Living action reality play (Larp), producerat av SICS i samarbete med The Interactive Institute. Ett "Larp" är ett rollspel som utspelas i det "verkliga" livet, där deltagarna har som uppgift att under en viss tid gå upp i en annan identitet. Här gällde det att låtsas vara en av "andarna". Deltagarna hade olika uppgifter, där den övergripande intrigen gick ut på att rädda Ingela K. som antogs ha fastnat i en mellanvärld efter döden. De övriga andarna hade på olika sätt behandlat henne illa, och de skulle gottgöra detta och därmed frigöra henne. Det förekom också regelrätta inspelningsförsök enligt vanlig ERF-metod med en gammal rullbandspelare som sades ha tillhört Ingela. Deltagarna fick uppgifter att utföra runt hela Stockholm, inom- och utomhus. Den övergripande instruktionen var att gå in i spelet helt och fullt, alltså spela "som om det var verkligt". Deltagarnas verksamhet stördes ideligen av ett mystiskt vaktbolag med namnet Kerberos Bevakning. Till slut kunde de dock slutföra sin uppgift att befria anden Ingela och ge henne frid.

 

Ingela Klingbohm – ERF-pionjär ?

Det som verkligen väckte mitt intresse var presentationen av Ingela:

"… 1969 köper Ingela sin första rullbandspelare och påbörjar ett arbete med EVP som kan ha varit jämbördigt med Raudive eller Meek. Jag skriver kan ha varit, för idag finns nästan inget kvar. De elektroniska hjälpmedlen förstärkte något som redan fanns där - en intuitiv kontakt med ett myller av väsen och spontana glimtar av forntid och framtid. Centralt i hennes förkunnelse var "de andra" - människor som lever i ett slags utopisk parallelldimension. … Hon uppmuntrade sin samtid att söka oväntade vägar till frihet, att bara lämna sina bojor och gå ut. Medan andra stångade sig blodiga i politisk kamp ville hon visa att vi redan är fria om vi bara vågar. Naturligtvis lyssnade nästan ingen."

Jag blev förbluffad – en svensk ERF-pionjär 1969, bara några få år efter Lizz Werneroth som började 1965? Jag som trodde jag kände till alla de ganska få svenskar som seriöst arbetat med detta.

Det finns oerhört mycket material på sajten; utrymmet räcker här bara till en mycket kort skiss av Ingelas liv. Hon var aktiv i hippie-rörelsen och bodde cirka 1968-75 i flera kollektiv i Uppland, längsta tiden i ett som kallades "Vattnadal". Hon hade med olika fäder två döttrar, födda 1970 och 1987. Båda växte upp i fosterhem. Ingela använde droger, blev sinnessjuk och åkte in och ut på mentalsjukhusen Långbro och Beckomberga tills hon tog sitt liv på hösten 2004. Den yngsta dottern dog några dagar innan, oklart om genom olycksfall eller självmord.

Eskil ger intryck att för sin del vara övertygad att det verkligen inträffade paranormala fenomen under experimentet, och polemiserar mot skaparna av spelet som bara vill beskriva skeendet i speltermer. Han är uppenbarligen mycket väl informerad om ERF-ITK, dess historia och forskning. Han citerar och kommenterar en artikel av mig i Sökaren 4/1995, och ger länkar till internationellt material. Han har själv gjort experiment med att få fram ERF genom "binaural beats", en teknik att påverka hjärnans aktivitet genom att i hörlurar ge toner av lite olika frekvens i höger och vänster öra. Eskil återger en artikel om detta, som han sänt till Annual Parapsychological Association Convention, 2005 (4).

Jag läste och läste, och blev alltmer fascinerad av alltsammans tills det var sent på natten. Mer läsande på nätet de följande dagarna gav en oväntad fortsättning.

 

Sanningen om Marika …

Hösten 2007 sände SVT en dramathriller i flera delar, Sanningen om Marika. Den handlade om Marika som försvann på sin bröllopsdag och senare hittades mördad. Marika hette Klingbohm i efternamn, märkligt sammanträffande? Vidare sökande ledde till den omfattande sajten conspirare.se. Där skrevs om att Marika i TV-serien hade en verklig förebild: Ingela Klingbohms äldsta dotter Maria, som skulle ha försvunnit från ett hotell i Göteborg 2005. Sajten ägnades åt att försöka finna henne. Ett spår var att hon på något sätt skulle ha fastnat i en skum ockult sekt, Ordo Serpentis. Hennes vänner trakassserades av ett vaktbolag som hette Kerberos Bevakning. Det utvecklades en livlig aktivitet på sajten, mystiska spår dök upp runt om i landet och folk engagerade sig i att hitta och rädda Maria, bland annat genom att försöka infiltrera Ordo Serpentis.

 

… och påhitten om Maria

För att göra en lång historia kort: Det visade sig att också den "verkliga" historien om Maria var påhittad, vilket somliga klipska personer insåg redan medan TV-serien pågick. Alltsammans var en del av ett alternate reality game, påhittat av The Company P. Detta företag gjorde både TV-serien och parallellhistorien på SVT:s uppdrag, i samarbete med SICS och The Interactive Institute. Flera av kreatörerna hade också deltagit i skapandet av Prosopopeia.

24 april 2008 berättar Svenska Dagbladet i en stort uppslagen artikel att The Company P har kommit hem från tv-mässan MIPTV i Cannes. Där har de faktiskt vunnit en Emmy (TV-världens motsvarighet till filmens Oscar!) för Sanningen om Marika, som "bästa interaktiva TV-produktion".

Maria Klingbohm var alltså en påhittad person. Hur var det då med Ingela?

 

Bara på låtsas ?

Mer noggrann läsning av påstådda fakta om Ingela Klingbohm väcker allt fler frågetecken. Det verkar som om Eskil planterar ut indicier som vill säga den uppmärksamme att det här är på låtsas. Det återges till exempel ett antal brev, flera långa handskrivna, till, från och om Ingela. Allesammans verkar autentiska, med många personliga detaljer, och är intressanta att läsa.

Flera brevkuvert och vykort avbildas också – men på samtliga är frimärkena så suddigt stämplade att man inte kan se något datum. Ett kuvert, återgivet i anslutning till ett brev från "Lena" till Ingelas Poste Restante-adress i Stockholm 27.8.1974, är frankerat med ett 10-öres frimärke. Men 10 öre som brevporto upphörde att gälla 1918! Det verkar otroligt att postverket skulle släppa igenom sådan frankering utan lösenavgift till en PR-adress där adressaten själv hämtar brevet. Det finns åtskilliga andra indicier som skulle ta för mycket plats att gå igenom här. Tillsammans ger de slutsatsen att tyvärr, det fanns nog ingen ERF-pionjär som hette Ingela Klingbohm. Hon är en person påhittad för att vara den både profetiska och tragiska centralfiguren i ett "Larp".

I en fackartikel om Prosopopeia (5) skriver kreatörerna att spelet bygger på "döda men autentiska personer". Ingela Klingbohm och de andra "andarna" kan ju vara mer eller mindre modellerade efter autentiska personer, det är omöjligt för utomstående att avgöra. För mig verkar de påhittade. För att göra det hela mer trovärdigt har man dock tagit med en autentisk person, författaren Eva Alexandersson, som levde 1911-1994. Om henne sägs i Eskils text:

"Eva, som redan var publicerad författarinna och översättare innan hon träffade Ingela i Italien 1966, blev något av en mentor och frånvarande modersgestalt för kollektivet. Hennes katolska bekännelse och stränga disciplin ställde henne i skarp kontrast till Ingelas vildvuxna tankar som hon till sist avfärdade som vanföreställningar, ett svek som den yngre kvinnan verkar ha tagit mycket hårt."

Jag undrar hur Evas anhöriga skulle ta den anklagelsen - skulle det verkligen vara ett "svek" att påtala en påhittad persons vanföreställningar?

 

Själv en del av spelet

Genom Eskils citat ur min Sökaren-artikel 1995 blir jag själv en del av detta spel. Eskil citerar också två texter publicerade av en av de mest kända experimentatorerna inom ITK, Maggy Harsch-Fischbach i Luxemburg. Texterna har enligt Maggy kommit i hennes dator eller per telefon, från den varelse hon påstod var hennes vanligaste kontakt i en annan dimension som kallas "tredje nivån". Det är en kvinna med namnet Swejen Salter, som säger sig ha levat på en parallellplanet till jorden innan hon kom till sin nuvarande värld efter sin död genom en olyckshändelse. Den ena texten känner jag igen – det är min egen svenska översättning (från tyska) som används. Den andra texten är högst intressant, men jag har inte sett den förut. Jag trodde jag kände till alla publicerade texter i detta material. Varifrån har Eskil fått den? Jag mejlade till Maggy och frågade, men har inte fått något svar. (Det är inget ovanligt, sedan hon för några år sedan avgick från det offentliga ITK-livet svarar hon sällan på mejl.) Eskil har naturligtvis inte heller svarat på mejl. Så jag tror att Eskil har hittat på den texten själv. Mycket skickligt – han fångar faktiskt den typiska stämningen i Swejen Salters texter.

 

Fakta och fiktion

Också i texterna om parapsykologi och EVP blandar Eskil fakta med påhitt, som är märkbara först vid en noggrannare granskning än vad genomsnittsläsaren kan göra. Ett exempel: I USA finns sedan tjugo år American Association Electronic Voice Phenomena, AA-EVP. De ger ut en medlemstidning fyra gånger om året. Eskil citerar "min brevvän och kollega Dr Hawkins, som av karriärstekniska skäl valt att förbli anonym i ERF-sammanhang", som har skrivit flera längre inlägg i ett par av dessa tidningar. Jag har de aktuella numren. Alla artiklar och inlägg där är undertecknade med vanliga namn. Några bidrag av "Dr Hawkins" kan jag inte finna.

Hur är det då med Eskils egen artikel "Inducing Altered States of Consciousness (ASC) through Binaural Beats – Effects on Electronic Voice Phenomenon (EVP) Mediumship" (4), som han skickade till 48th Annual Convention of the Parapsychological Association? Eskil återger det svar han fått från forskaren Louie Savva vid CSAPP, Centre of the Study of Anomalous Psychological Processes vid universitetet i Northampton, England. Om artikeln bara skrivs om enligt den mall som gäller för bidrag till konferensen så kommer den att accepteras. Allt synes stämma – Louie Savva var verkligen Chair för denna konferens, dvs han hade ansvar för sammanställning av de bidrag som kom in. Men artikeln finns inte i konferensens bok. Varför skickade inte Eskil in den redigerade versionen och fick den publicerad, det hade ju varit en fin merit?

 

En förlorad parapsykolog

Jag skrev till Louie Savva och frågade. Det visade sig att han hade lämnat inte bara CSAPP utan hela parapsykologin, och numera var en svuren "skeptiker"! I Internet-uppslagsverket Wikipedia presenterades han bland annat så här:

Louie Savva is a former parapsychologist.

He studied for his undergraduate degree in psychology at Goldsmiths College, and undertook his PhD (into evolution and precognition) under Professor Chris French, a noted UK skeptic.

In 2003-2004 Louie worked as a researcher at Liverpool Hope University on a large-scale ganzfeld experiment with Dr. Matthew Smith, and in 2004-2005 he worked on a dream ESP experiment at the University of Northampton, as part of the Centre For The Study Of Anomalous Psychological Processes.

He has been awarded several prestigious research grants for the study of paranormal phenomena, including a Perrott-Warrick Grant, Bial Foundation Grant (2003) and the Eileen J. Garrett scholarship from the Parapsychology Foundation (2001). He is a former member of the Society for Psychical Research and the Parapsychological Association.

In 2005, Louie also acted as the programme chair of the Parapsychological Association annual convention (whose duties involve compiling and editing the proceedings, although he did not attend the actual meeting).

But it is through his appearances on LivingTV's paranormal shows 'I'm Famous & Frightened!' and Most Haunted that he is best known. He is now a vocal skeptic of parapsychology and the paranormal. He is also a passionate atheist.

Jag fick vänligt svar från Louie att han hade slängt det mesta av sitt parapsykologiska material när han lämnade CSAPP, och han hittade ingen korrespondens med Eskil. Nu hade Louie alltså lämnat parapsykologin och svängt 180 grader, till de troende skeptikerna. På internet har han en omfattande sajt med namnet everythingispointless.com, som tydligen ger hans liv mening. Han presenterar sig där som "Ateist, Nihilist, Anarkist, Pessimist, Misantrop".

Louie noterade i sitt svar 27 mars ett lustigt sammanträffande:

Funny that you should email about EVP, as it was once going to be the subject of my PhD. Have you read David Ellis' book 'The mediumship of the tape-recorder'? After reading it (and some informal testing) I decided that there is no good evidence for any of it. Funnily enough that was also my conclusion on leaving the area...

Jag skrev svar att mina erfarenheter av EVP var annorlunda och bifogade en lång engelsk text, men har inte läst något mer från Louie.

Sedan skrev jag till CSAPP med frågan om det fanns något om Eskil i arkiven, men fick svar att allt som rörde AP Convention 2005 hade Louie tagit med sig när han slutade. Inte heller detta frågetecken kunde alltså rätas ut: Var Eskils artikel en äkta forskningsrapport, eller var den bara påhittad som en del av Prosopopeia? Verkligen mycket arbete i så fall, bara för att luras?

Det var något annat konstigt med Eskil: Han kunde inte stava till sitt eget efternamn. På de olika webbställena heter han omväxlande Rutch, Rutsh och Rutsch.

 

Eskil – forskare vid PEAR ?

I www.conspirare.se hittade jag ett långt inlägg från Eskil, daterat 19.11.2007 (5)

Eskil påstår här att materialet på Prosopopeia-sajten är olovligt lånat från två manuskript av honom som han låtit personal vid SICS läsa, dock utan medgivande om publicering. Eskil säger att han inte alls är författare till de texter som tillskrives honom. Han gör en lång och intressant utläggning om sin forskning i gränsområdet mellan parapsykologi och hjärnfysiologi. Han säger att han presenterade sin rapport vid en konferens i Kalifornien, "och kom där i kontakt med Robert Jahn och Brenda Dunn vid Princeton-universitetets PEAR-projekt (Princeton Engineering Anomalies Research). Efter konferensen fick jag tillfälle att resa till deras labb, där jag har spenderat merparten av min tid fram till nu."

Nu skulle det väl ändå gå att finna Eskil? Jag skrev till Robert Jahn, och fick svar 6 april 2008:

Dear Dr. Jacobson,

Thank you for your letter to Prof. Jahn, who has asked me to respond on his behalf. We have no connection with or knowledge of anyone named Eskil Rutch. Given that the PEAR laboratory closed over a year ago, any claims that he has been working at PEAR during the last year, "until now," are totally false. It is possible that we may have met someone by that name at a conference, but we have no recollection of such a person nor of hearing a presentation on "how mediumistic ability in relation to EVP could be influenced by binaural auditory beats."

Sincerely, Brenda Dunne

Så gåtan förblir olöst. Finns någon Eskil Rutch-Rutsh-Rutsch, eller är också han bara en påhittad spelfigur? I så fall ligger det mycket arbete bakom. Det märkliga är att han eller hans alias tycks ha ingående kunskap om vissa delar av parapsykologisk forskning, om ERF och angränsande områden. Så vem har skrivit allt detta? Och vem har hittat på alla personliga brev till, från och om Ingela, och lagt ner så mycken möda på att utforma dem med distinkta handskrifter? Frågor, frågor som inte får några svar.

 

Camera Obscura ?

Jag kommer att tänka på Camera Obscura, en diktsamling av pseudonymen Jan Wictor som Bonniers gav ut 1946. Den recenserades högaktningsfullt på dagstidningarnas kultursidor - tills två unga medicinare framträdde och avslöjade att den var ett skämt hoptotat på fem timmar. (Den ene, Lars Gyllensten, blev senare verkligen författare.) Jag undrar om Eskil Rutsch har velat åstadkomma en parapsykologisk Camera Obscura?

Hela materialet gav ett verkligt "sug" att veta mer. Under några veckor var jag intensivt upptagen av mysterierna kring Ingela. Jag förmodar det är kännetecknet på ett lyckat "Larp". Det var fascinerande att vandra i detta imaginära landskap, befolkat av figurer som föreföll upplösas och försvinna när jag närmade mig dem. Jag blir inte förvånad om någon snart ger ut en nyupptäckt självbiografi av Ingela Klingbohm, med förord av Eskil Rutsch … Sista frågan blir: Om Eskil Rutsch finns, behagade han träda fram?

___________________________________________

Referenser

(1) http://www.algonet.se/~shekinah/r-f-r1.htm

(2) www.sics.se/prosopopeia/arkiv.html

(3) S Jonsson, M Montola, A Waern, M Ericsson; Prosopopeia: Experiences from a Pervasive Larp. www.sics.se/node/236/publications

(4) http://prosopopeia.sics.se/style/pdf/artikel.pdf

5) www.conspirare.se/forum/viewtopic.php?t=232&sid=2c2b7bf54d1f7866b3ad5435aff8bea7
(Filen tycks vara borttagen nu, jag lämnar ändå referensen för den datorkunnige)

__________________________________________

Översättning av engelska texter

Swedish Institute of Computer Science
Svenska Institutet för Datorvetenskap

Living action reality play
Rollspel med handling i "levande livet"

Annual Parapsychological Association Convention
Årsmöte för Parapsychological Association
(Parapsykologiska Sällskapet, en internationell förening för forskare)

alternate reality game
Rollspel i en "alternativ verklighet"

American Association Electronic Voice Phenomena
Amerikanska Sällskapet för ERF

Inducing Altered States of Consciousness (ASC) through Binaural Beats – 
Effects on Electronic Voice Phenomenon (EVP) Mediumship
Inducering av förändrade medvetandetillstånd genom ljud som presenteras olika i båda öronen - 
Effekter på medial förmåga för ERF

48th Annual Convention of the Parapsychological Association
48:e Årsmötet för Parapsychological Association

Centre of the Study of Anomalous Psychological Processes
Center för studium av icke-normala psykologiska processer

Louie Savva is a former …. also a passionate atheist
Louie Savva är en före detta parapsykolog.
   Han studerade psykologi vid Goldsmiths College, och blev filosofie doktor hos professor Chris French, en känd skeptiker i England.
   2003-4 arbetade Louie som forskare vid Liverpool Hope University med ett storskaligt ganzfeld-experiment med dr. Matthew Smith. 2004-5 arbetade han med ett dröm-ESP experiment vid Northamptons Universitet, som medarbetare i Centret för studier av anomala psykologiska processer.
   Han har mottagit flera högt ansedda forskningsanslag för att studera paranormala fenomen, som ett Perriot-Warrick stipendium, anslag från Bial-Stiftelsen (2003) och Eileen J. Garrett-stipendiet från Parapsykologiska Stiftelsen (2001). Han är en före detta medlem av (det engelska) Samfundet för Psykisk Forskning och Parapsykologiska Sällskapet.
   2005 fungerade Louie också som samordnare för programmet vid Parapsykologiska Sällskapets årsmöte (med uppgift att sammanställa och redigera programboken, men han deltog inte i mötet).
   Men han är mest känd genom sina framträdanden i Living TV’s "paranormala" program "Jag är berömd och förskräckt" och "Här spökar det mest". Han är nu en uttalad skeptiker mot parapsykologi och det paranormala. Han är också en passionerad ateist.

everything is pointless
Allting är meningslöst

Funny that you should email … leaving the area.
Lustigt att du skulle mejla om ERF, eftersom det var menat att bli ämnet för min avhandling. Har du läst David Ellis’ bok "Bandspelaren som medium"? Efter att ha läst den (och lite informellt testande) beslöt jag att det inte finns några belägg för det (ERF). Lustigt nog var det också min slutsats när jag lämnade området (han syftar här på hela parapsykologin).

Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR)
Forskningsprogrammet för anomalier vid Princeton

Dear Dr. Jacobson … Sincerely, Brenda Dunne
Käre dr Jacobson,
Tack för ert brev till professor Jahn, som har bett mig svara på hans vägnar. Vi har ingen kontakt med eller kännedom om någon med namnet Eskil Rutch. Eftersom PEAR-laboratoriet stängde för mer än ett år sedan, så är alla påståenden falska att han har arbetat vid PEAR under det senaste året "fram till nu". Det är möjligt att vi har mött någon med detta namn vid en konferens, men vi har inget minne av någon sådan person, inte heller av att ha hört en presentation av "hur medial förmåga med anknytning till ERF kunde påverkas av osymmetriska ljud".
Högaktningsfullt, Brenda Dunne

Sorry I couldn't be … subject of his paper.
Ledsen att jag inte kunde vara till mer hjälp. En verkligt mystisk anomali, särskilt med tanke på ämnet för hans artikel.

Efterord

Temat att "komma vilse" kan gälla också för denna artikel. Jag sände den först till Sökarens redaktör Sven Magnusson med förhoppning om publicering. Sven tyckte den var för krånglig - den blev faktiskt bara den andra artikel han refuserade för mig under alla de 45 år jag medarbetade i Sökaren. Så gick Sven själv oväntat över till den andliga världen i juni 2008. Jag skickade en förbättrad version av artikeln till den redaktör som arbetade med de två sista tryckta numren av Sökaren, som utgavs efter Svens bortgång. Han gillade artikeln, och den skulle komma i Sökarens sista tryckta nummer. Men på något sätt slarvades den bort, och i stället står jag i Sökarens sista nummer som författare till en för mig okänd artikel. Så "Vilse i nätet" gick vilse i den tryckta världen, och passar tydligen bäst på nätet.